Vertrek programmadirecteur

15/11/2016

Frederik Jansen vertrekt als programmadirecteur Twente Safety & Security. Met de beëindiging van zijn detacheringscontract vanuit de politie in zicht, heeft hij besloten om per 1 november jl. deze detachering niet te verlengen.

 

Frederik: ‘Ik ben trots op hetgeen ons team tot nu toe heeft neergezet. Bijvoorbeeld onze bijdrage aan de nationale innovatie-agenda veiligheid, aan de Twentse en nationale drone ontwikkeling, de agendasetting met de Twente Board en het langzaamaan realiseren van het wenkend perspectief van Twente als dé internationale test- en ontwikkel- en opleidingsplek op het gebied van Veiligheid. Ik zie ook helder wat er nodig is om het nog verder te brengen. De afgelopen 2,5 jaar heb ik beleefd als topsport dat ik met veel plezier heb opgebracht. Na deze pioniersfase is het echter een goed moment om plaats te maken voor een andere leider die in onze publiek private samenwerking met name het bedrijfsleven meer kan betrekken. Ik zal zelf overstappen naar weer een andere rol, waarin ik ook weer met plezier en enthousiasme zal werken aan mijn passie: veiliger samen!’

 

Als founding father van TS&S bekijkt Herman Meuleman (Veiligheidsregio Twente) in samenwerking met enkele vertegenwoordigers uit de kennisinstituten en bedrijven momenteel door wie en hoe de rol en verantwoordelijkheden van Frederik kunnen worden waargenomen.

 

Onderwerpen: