Samenwerken aan veiligheid met het CCV

10/09/2016

We zijn er trots op weer een nieuwe partner te mogen verwelkomen; het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Onlangs tekenden programmadirecteur Frederik Jansen en de directeur CCV Patrick van de Brink de partnerovereenkomst. Vanuit het gezamenlijk belang meer veiligheid in Nederland, zullen we kennis en krachten bundelen. Met name op de thema’s veilige evenementen en zorg en veiligheid.

 

Veiligheid maken we samen, dat is het uitgangspunt van het CCV. Het CCV werkt dan ook veel samen met gemeenten, politie, inspectiediensten, ondernemers, brancheverenigingen, corporaties en andere relevante maatschappelijke organisaties. Via dit netwerk kan het CCV goed inspelen op actuele ontwikkelingen en veiligheidsvraagstukken die op lokaal niveau leven. “Samenwerking met Twente Safety & Security past daar prima bij,” zegt CCV-directeur Patrick van den Brink. “Door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen kunnen we de veiligheidsprofessionals nog beter van dienst zijn.”