Innovatie in veiligheid

Bij Twente Safety & Security werken we aan innovatie in veiligheid. Dit doen we door denken en doen samen te brengen. Door de juiste mensen vanuit bedrijven, onderwijs en de overheid met elkaar in contact te brengen. Omdat wij geloven dat we samen verder komen en samen de wereld veiliger kunnen maken, door een publiek-private samenwerking.

 

Door samen te werken ontstaan er slimme oplossingen om veiliger te wonen, werken en leven. Dit is ons maatschappelijk rendement. Tegelijkertijd leiden die oplossingen tot meer business en meer banen in Twente, ons economisch rendement.  Onze droom is groot, we streven ernaar om internationaal toonaangevend te zijn. Veel van onze partners zijn dit al. Samen kunnen we het realiseren: een voorsprong in veiligheid.

 

Dit doen we niet alleen vanuit Twente. Twente Safety & Security is één van de drie innovatieclusters op het gebied van veiligheid in Nederland. Samen met Den Haag (The Hague Security Delta) en Eindhoven/Tilburg (Dutch Institute for Technology, Safety & Security) vormen we het nationale veiligheidsinnovatiecluster. Ons gezamenlijk doel: more innovation, more business and more jobs for a safe and a secure world.

Wie zijn wij

Twente Safety & Security is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en onderwijs. Uit al deze organisaties werken enthousiastelingen mee aan een voorsprong in veiligheid binnen vele projecten.

We worden aangestuurd door een stuurgroep met vertegenwoordigers van onze ‘founding fathers’: Veiligheidsregio Twente, Gemeente Enschede, Brandweer Twente, Politie Oost Nederland, Saxion Hogescholen, Universiteit Twente, Thales, Kennispark Twente en TNO.

De dagelijkse werkzaamheden liggen bij de medewerkers van het programmabureau:

Harry Rorije
Programma adviseur

Portefeuille: Veilig wonen minder zelfredzamen

Mijn hele carrière ben ik al bezig met vernieuwingen en veranderingen. Ik vind het inspirerend om daaraan te werken, samen met anderen. Juist door vanuit verschillende disciplines met elkaar nieuwe oplossingen te ontwikkelen kom je tot echte vernieuwing. Ik zie mezelf als verbinder met ervaring in het veiligheidsdomein en bij overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Hoewel samenwerken niet altijd eenvoudig is, vind ik het enorm veel energie geven als het wel lukt. En zeker als dit leidt tot een veiliger Nederland.

Ook samen energie genereren? Neem contact met me op!

Mail: h.rorije@twentesafetyandsecurity.com

LinkedIn

Wim van der Loos
Programma adviseur

Portefeuille: stedelijke veiligheid

 

Contact:

Mail: w.vanderloos@twentesafetyandsecurity.com

Martin de Jong
Financieel Adviseur

Ik heb voor diverse organisaties gewerkt: Boer Hartog Hooft Vastgoed, Teleac/Schooltelevisie, Provincie Overijssel en de Gemeente Almelo. Sinds 2014 werk ik bij de Veiligheidsregio Twente. Eén van mijn activiteiten is de advisering van het programmabureau TS&S. Ik vind het boeiend om vanuit mijn vakkennis het onderwerp financiën toegankelijk te maken voor niet-financiële collega’s. Wat mij aanspreekt in het programma TS&S is het innovatieve karakter. Ik wil graag een bijdrage leveren om dit programma tot een succes te maken en Twente op de kaart te zetten!

Contact:

Mail: m.dejong@brandweertwente.nl

LinkedIn

Trijntje van Dijk
Liaison Saxion

Portefeuilles: drones en subsidies

Ik ben researcher Security Management bij Saxion. Mijn achtergrond bestaat uit het ontwikkelen van opleidingen en projecten o.g.v. innovatie en ICT. Hierin kan ik mijn persoonlijke motivatie kwijt; Ik wil mensen verbinden, samen grenzen verleggen. Letterlijk, want ook internationaal leg ik graag contacten. Dit mag ik nu ook doen voor Saxion en TS&S. De samenwerking van Saxion met andere partijen binnen TS&S intensiveren om zo samen innovatieve veiligheidsoplossingen ontwikkelen. Hiervoor onderhoud ik binnen Saxion goede contacten met lectoraten die onderzoek doen binnen het veiligheidsdomein. En met de opleidingen, waaronder Integrale Veiligheidskunde, Security Management en Forensisch Onderzoek.

Ook samen grenzen verleggen? Neem contact met me op!

Mail: t.vandijk@twentesafetyandsecurity.com

LinkedIn

John Haxe
Liaison ROC van Twente

Meer samenwerken betekent ook meer openheid geven, minder bang zijn voor concurrentie, meer in jezelf en je eigen organisatie geloven. Daar ligt m.i. een grote uitdaging. Ik wil mij daarvoor inzetten. Ik ben er namelijk van overtuigd dat samenwerking kan leiden tot mooie innovaties en meer bloei voor alle partijen. Daarom hoefde ik niet lang na te denken toen ik werd gevraagd om het ROC van Twente te vertegenwoordigen binnen TS&S. Ik ben sinds het ontstaan van het ROC betrokken in veel verschillende rollen, dus laat mij die verbindingen maar leggen!

Ook verbinden? Neem contact met me op!

Mail: j.haxe@twentesafetyandsecurity.com

LinkedIn

Irna van der Molen
Liaison Universiteit Twente

Portefeuille: internationalisering

Mijn rol als UT liaison bij Twente Safety & Security is om de UT te vertegenwoordigen en kansen te creëren bij het leggen van verbindingen tussen disciplines, professionals, ondernemers en beleidsmakers. Wetenschappelijke kennis (onderzoekers), in combinatie met een stevige dosis praktijkervaring (professionals), kennis van beleid en politiek (beleidsmakers en bestuurders) en ondernemerschap (bedrijven) vormen belangrijke elementen voor innovatie op het terrein van veiligheid. Wat mij inspireert is het samenwerken aan hetzelfde doel, waarbij gaandeweg weer nieuwe initiatieven ontstaan.

Contact:

Mail: i.vandermolen@twentesafetyandsecurity.com

Onze focus
Innovatieve aanpak

Onze focus ligt op het ontwikkelen van veiligheidsconcepten waaraan aantoonbaar behoefte is en die tegelijk meer business en banen opleveren. Dit realiseren we door middel van een innovatieaanpak die werkt vanuit een vraagstelling die leidt tot een businesscase en concrete demonstrators; virtueel of live te ervaren resultaten.

Vanuit onze innovatie aanpak werken we momenteel aan deze veiligheidsconcepten:

Drone ontwikkel-, opleiding- en testcentrum op Twente Airport

Veilig wonen voor minder zelfredzamen

Veilige evenementen/voetbal

Verwarde personen

 

Samen werken aan veiligheid

Twentse Innovatie Agenda Veiligheid: Wat zijn de innovaties in veiligheid waarop onze partners willen inzetten? Waar kan Twente het verschil maken? De antwoorden op deze vragen worden belegd in de Twentse Innovatie Agenda Veiligheid (TIAV), de basis voor innovatie in veiligheid voor de komende jaren.

Verbinden/activeren van partijen: Wij prikkelen, dagen uit, kijken verder… Wij stimuleren onze partners om over hun eigen heg te kijken. Veiligheid maak je sneller als je samen denkt èn doet. Wij weten wat er bij welke partner speelt en leggen actief verbinding.

Kennis ontwikkelen en delen: Bij al onze partners is veel kennis en expertise aanwezig. De combinatie van deze kennis maakt krachtiger en stimuleert innovatie. Wij helpen in het ontwikkelen en delen van kennis over innovatie in veiligheid.

Testen/pilots draaien: In Twente zijn vele faciliteiten voor het testen van producten of het draaien van pilots. Wij stimuleren, bemiddelen, denken én doen actief mee.

Twente als innovatieve hotspot in safety & security

Veiligheid op de agenda in Twente: In Twente promoten wij de potentie van de groeiende safety & security sector. Opname in het actieplan Twente Werkt van de Twente Board garandeert dat we gezamenlijk blijven werken aan meer business en meer banen in veiligheid in Twente.

Twente op de kaart in Nederland & internationaal: Twente is de ondernemende high tech regio van Nederland, ook op het gebied van veiligheid. Wij leggen verbinding, lobbyen en promoten. Als partner in het nationale veiligheidsinnovatiecluster participeren we in de Nationale Innovatie Agenda Veiligheid (NIAV).

Funding/investors: Naast de investeringen van onze partners in innovatieve projecten, is toegang tot funding vaak van belang. Wij bieden informatie en ondersteuning.