Labs en testfaciliteiten in Twente

10/09/2016

In Twente zijn vele mogelijkheden om innovaties te testen. Dit is een overzicht van de labs en testfaciliteiten in Twente van onze partners ROC van Twente, Saxion, Thales, Twente Safety Campus, T-Xchange en Universiteit Twente. Heeft u toevoegingen? Laat het ons weten! Contact

 

ROC van Twente

Twentse Zorgacademie (TZA) Hét regionale innovatieve leerwerk-, test- en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie en toepassingen gericht op het behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie.

 

Saxion

Advanced Forensics Technology  Ontwikkeling van nieuwe innovatieve technologieën om de opsporing bij misdrijven en ongevallen te verbeteren.

Ambient Intelligence Lab  Ambient Intelligence richt zich op slimme omgevingen voor toepassingen in veiligheid en sport.

FabLab Openbare digitale werkplaats in Twente, met als speerpunten High Tech, Smart, en Textiel. En open innovatiecentrum provincie Overijssel.

Laboratorium Lichtgewicht Construeren Het lab is ingericht met apparaten om producten uit composieten te kunnen maken tegen lagere kosten dan gebruikelijk in deze industrie.

LivingLab Toekomstbestendige Stad  In dit LivingLab gaan deelnemers aan de slag met actuele experimenten in de ruimtelijke ontwikkeling en de relatie tot de nieuwe Omgevingswet binnen stedelijk gebied.

LivingLab Vitaal Platteland Dit LivingLab is bedoeld voor plattelandsgemeenten in Oost-Nederland met vraagstukken in relatie tot de nieuwe Omgevingswet.

MechatronicaLab In dit laboratorium ontwikkelen, bouwen en testen we mechatronische apparaten voor bijvoorbeeld zorg en industrie, waaronder (modulaire) drones, automatisch navigerende robots, vision systemen en grijparmen.

Water Experiment Center Twente (WECT)  The education and research within the research group International Water Technology is centered around water in urban and rural environment.

 

Thales

High Tech System Park Op het High Tech Systems Park in Hengelo delen innovatieve bedrijven niet alleen een werkomgeving, maar ook diverse faciliteiten en labs met elkaar.

The Garden: Security for Smart Industry The Garden focust op het uitvoeren van experimenten en het ontwikkelen van innovaties voor het veilig en betrouwbaar kunnen delen van data.

 

Twente Safety Campus

Safety Field Lab  Het Safety Field Lab is veel meer dan een plek waar veiligheidstesten worden uitgevoerd. Want kennisinstellingen, bedrijven en onderwijs ontwikkelen hier nieuwe veiligheidsconcepten en -innovaties samen met politie, brandweer, defensie en geneeskundige diensten.

Troned Training Factory Trainingscentrum Oost-Nederland (Troned) is een unieke oefenlocatie voor professionele veiligheidstrainingen, gelegen op het voormalige vliegveld Twente.

Risk Factory In de Risk Factory maken we kinderen van groep 8 en kwetsbare senioren in Twente bewust van veiligheidsrisico’s. In nagebootste praktijksituaties ervaren ze (on)veiligheid en leren ze hoe te handelen.

Safety Care Center  Een uniek trainings- en ontwikkelingscentrum voor de acute en publieke zorgsector. Professionals in de zorg oefenen realistische situaties in een inspirerende omgeving.

 

T-Xchange

T-Xchange   T-Xchange is a research collaboration between Thales Research & Technology (TRT) Netherlands and Twente University that focusses on Intelligent games and Game intelligence.

 

Universiteit Twente

Nanolab  The MESA+NanoLab facilities play a crucial role in the MESA+ research programs and in the commercialization strategy. MESA+ has a 1250 m2 state-of-the-art NanoLab which consists of three closely intertwined units: the cleanroom, analysis facilities and the BioNanoLab.

VR-Lab  The Virtual Reality Laboratory on the University of Twente is a high-tech environment used to facilitate multi-stakeholder decision making processes.

Experimental Centre for Technical Medicine (ECTM)  Centrum voor medische innovatie door middel van onderzoek en onderwijs op het gebied van technologie en geneeskunde. Het ECTM beschikt over o.a. een (trainings) intensive care en een operatiekamer met state of the art (simulatie)technologie.

Supersone windtunnel  De vakgroep Engineering Fluid Dynamics (EFD) beschikt over verschillende windtunnels voor aerodynamisch en aeroakoestisch onderzoek, onder meer een “stille” windtunnel en een “supersone”  windtunnel.

DesignLab  A creative and cross-disciplinary ecosystem at the University of Twente, connecting science and society through design.

High Tech Factory  High Tech Factory is er voor hightech bedrijven die een volgende stap willen zetten: het opschalen en vermarkten van hun producten.

SmartXp lab  Dit nieuwe lab daagt onderzoekers uit om samen in één inspirerende omgeving aan hun experimenten te werken. Gedragswetenschappers krijgen de mogelijkheid om te observeren hoe gebruikers nieuwe technologie ervaren.

Twente Academy Leerlingenlab In dit lab kan een docent met zijn/haar klas verschillende practica uitvoeren, die aansluiten op het vo-curriculum enerzijds en het onderzoek en onderwijs van de UT anderzijds.